همه اين سالها كنار شما از داستان زندگى خودتان گفتيم؛
با هم خنديديم، گريه كرديم و ياد گرفتيم…
امسال هم دنبال همين لحظه هاى مهم گشتيم و ميگرديم.
از شما هم ميخواهيم اگر بين داستان هاى واقعى زندگى تان چيزى از جنس “ماه عسل” هست، باخبرمان كنيد

ارسال سوژه از طریق ایدی تلگرام : t.me/maheasalghabile_admin

photo_2017-04-09_23-52-25