احسان عليخاني در اولين برنامه ماه عسل ٩٥ از ميهمانان بازيگر زن برنامه خواست تا موضوعاتي كه دوست دارند در طول اين سي روز مطرح شود را بيان كنند كه بهنوش بختياري درحالي كه براي مطرح كردن موضوع دلخواهش دودل بود با تأملي گفت: من خيلي دوست دارم شما درباره “ترنس”ها صحبت كنيد. خانم هايي كه ظاهر زنانه دارند و روحيه مردانه و بالعكس. اين يك آسيب اجتماعي است كه وجود دارد و تعداد اين أفراد هم كم نيست.
عليخاني پس از اين پيشنهاد گفت: اين مسئله اي است كه در جامعه وجود دارد و استفتائات شرعي درباره اش انجام شده و ممكن است عده اي درگير آن باشند.

بختياري عنوان كرد تعداد اين أفراد كم نيست و خودش هم ميخواهد درباره اين موضوع مستندي بسازد. او همچنين با ارائه پيشنهاد و أيده اي ديگر به عليخاني گفت: من خيلي دوست دارم شما در ماه عسل درباره خودكشي و افسردگى هاي فراوان برخي از آدمهاي كشورم هم صحبت كنيد كه آمارش هم كم نيست.
عليخاني در پاسخ گفت حتما روي موضوعاتي كه گفتيد فكر ميكنيم و ممنون كه صراحت به خرج داديد هرچند كه من با شما در جمعيت آماري اين پديده ها تفاهم ندارم.
265155